Vi hjelper deg med å finne potensialet for din bedrift.

I en ledergruppe bør man vurdere følgende forhold;

Flyter prosessene godt fra en avdeling til en annen på sin vei mot kunden?
Finnes det tidstyver som stjeler fokus og ressurser hos dere?
Kommer viktig informasjon frem dit den skal?
Bruker dere mye tid på å rette feil?
Er dere utsatt for mange avbrytelser daglig?

Er svaret ja, på noen av disse spørsmålene tyder det på at din bedrift har et forbedringspotensiale, som kan gi resultater på bunnlinjen.

Hittil har våre kunder fått 3 kroner tilbake for hver krone de har brukt på oss.
Mange av disse legger grunnlag for årlige besparelser, lenge etter vi har gått hjem.

 

Les mer om våre konsepter og la oss fortelle hvordan vi kan finne potensialet i din bedrift.

VÅRE KONSEPTER

Logistikkanalyse

Gjennomføring av forbedringstiltak

Bedriftstilpassede kurs

Management for hire

Byggeplasslogistikk

VÅRE KONSEPTER

Logistikkanalyse

Vi hjelper deg med å finne potensialet i din bedrift!

Ved å se på hele verdikjeden vil vi identifisere potensialet i alle aktiviteter hos dere. Det vil si at vi følger prosessene som går på tvers av bedriften. Vi følger prosessene både elektronisk og fysisk gjennom din bedrift.

I alle overganger mellom prosessene vil vi sjekke følgende;
• Er ansvarsområdene tydelig definert mellom avdelingene?
• Hvordan kan man spare tid? - Fjerne tidstyver, dobbeltarbeid og finne beste praksis med å jobbe smartere.
• Effekter – Vi går etter «pengene» og finner kostnader som kan reduseres eller fjernes ved hjelp av ny teknologi eller gjennom prosess endringer.

Sluttproduktet ditt er en konkret handlingsplan med en prioritert rekkefølge av tiltak som bør gjennomføres for å få ut effektene.

Gjennomføring av forbedringstiltak

Analysen vil gi deg en oversikt over identifiserte verdiskapende tiltak. Vi støtter gjerne gjennom-føring av tiltak, slik at dere får god fremdrift i prosjektene.

Vår operative bakgrunn som ledere bidrar til at vi lettere forstår problemstillingene hos din bedrift og dermed vet hva som skal til for å få ut effektene.

Det er avgjørende for oss å identifisere tiltak som skaper målbare verdier.

Bedriftstilpassede kurs

Lean Six Sigma HVITT BELTE Introduksjon: Grunnleggende forståelse om Lean begreper og verktøy.

Lean Six Sigma GULT BELTE sertifisering: Grunnleggende forståelse for hvordan Lean kan brukes i forbedringsarbeidet, samt innblikk i hvordan forbedrings-prosjekter gjennomføres. Kurset passer for alle ansatte og gir både motivasjon og økt forståelse for hvordan man kan gjennomføre daglige forbedringer i bedriften.

Lean Six Sigma GRØNT BELTE sertifisering: Innføring i prinsipper, metoder, bruk av verktøy og oppstart av større forbedringsprosjekter i din bedrift. Du blir kjent med hvordan drive endringsledelse etter “Lean prinsippene”. Metodikken DMAIC er steget videre fra A3 verktøyet og vi setter fokus på prosjektgjennomføring. Passer for alle ledere og de som skal ha litt utvidet ansvar I forbindelse med forbedringsarbeidet i bedriften.

Vi sertifiserer etter globalt pensum IASSC.

Management for Hire

Hos oss finner du et team som innehar hele kjernekompetansen en bedrift har bruk for. Vi har selv sittet som ledere og vår operative erfaring har gitt oss god kunnskap om hva som kreves.

Vi vil kunne hjelpe deg på alle nivå i organisasjonen for korte eller lange oppdrag.

• Ledelse
• Logistikk
• Økonomi
• Innkjøp - Sortiment
• Distribusjon
• Salg
• IT

Byggeplasslogistikk

Byggeplasslogistikk

Vi løfter norske byggeprosjekter til et nytt nivå i forhold til:
• Effektivitet
• Økonomi
• Sikkerhet
• Miljø
• Ergonomi

Digital samordning av innkjøp og fremføring av byggevarer på kveldstid. Sortert avfall hentes ut og neste arbeidsdag starter optimalt for alle